Covid Informed

Các bài báo của Healthwise

Các bài báo về thông tin sức khỏe được cung cấp miễn phí bởi Healthwise, một tổ chức hợp tác phi lợi nhuận của chương trình INFORMED. Healthwise (healthwise.org) cung cấp thông tin sức khỏe dựa trên bằng chứng khoa học cho cộng đồng, bệnh viện và nhà cung cấp hồ sơ y tế điện tử (EMR). Nhiều người đã chuyển sang thông tin Healthwise để tìm hiểu cách đưa ra quyết định tốt hơn về sức khỏe. Xin vui lòng bình luận và chia sẻ thông tin với cộng đồng của bạn.

Tổng Quát

Thử Nghiệm

Chích Ngừa

Sức Khỏe Tổng Quát

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang mạng này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Trước tình hình thay đổi nhanh chóng của bệnh COVID-19, trong khi nhóm nghiên cứu cố gắng cung cấp thông tin kịp thời trên trang mạng này, bạn cũng nên vui lòng tham khảo trang mạng thông tin về COVID-19 của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) https: // www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để có các hướng dẫn cập nhật. Bạn luôn luôn phải tìm kiếm lời khuyên từ các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để có khuyến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.