Covid Informed

如何保护自己和他人免受新冠肺炎 (COVID-19) 侵害?

保护自己以免生病的最佳方法是:

 • 不要去爆发疫情的地方。
 • 避免与可能的感染者接触。
 • 避开人群,并尽量与他人保持至少 6 英尺的距离。
 • 经常洗手,尤其是在咳嗽或打喷嚏之后。使用肥皂和水洗手,并擦洗至少 20 秒钟。如果没有肥皂和水,请使用酒精类洗手液。
 • 避免触摸嘴、鼻子和眼睛。

为了避免将病毒传播给他人:

 • 如果您生病或感染了病毒,请呆在家中。不要去学校、工作或公共场所。如非别无选择,不要使用公共交通工具、拼车或出租车。
 • 请戴布面罩去公共场所。
 • 咳嗽或打喷嚏时用纸巾遮住嘴巴。然后把纸巾扔进垃圾桶并马上洗手。
 • 如果您生病了:
  • 仅在需要就医时才能离开家。但是请先致电医生办公室,让他们知道您将要来。并戴上面罩。
  • 请在与他人在一起时一直戴着面罩。这样可以有助于在您咳嗽或打喷嚏时阻止病毒传播。
  • 限制与宠物和家里人的接触。如果可能,请呆在单独的卧室中并使用单独的浴室。
  • 每天清洁房屋并消毒。使用家用清洁剂和消毒湿巾或喷雾剂。请重点清洁用手抓住的东西,包括门把手、遥控器、电话以及冰箱和微波炉的把手,并且不要忘记清洁台面、桌面、浴室和计算机键盘。

Heather Quinn MD - Family Medicine, Lesley Ryan MD - Family Medicine, Leslie Tengelsen PhD, DVM - Zoonotic Disease,

© 1995-2022 Healthwise, Incorporated。 Healthwise、Healthwise for every health decision 和 Healthwise 标志是 Healthwise, Incorporated 的商标。 本信息不能取代医生的建议。 Healthwise, Incorporated 不对您使用本信息做任何保证或承担任何责任。 Terms of Use | Privacy Policy | More Information

本信息不能取代医生的建议。 Healthwise, Incorporated 不对您使用本信息做任何保证或承担任何责任。

© 1995-2022 Healthwise, Incorporated。 Healthwise、Healthwise for every health decision 和 Healthwise 标志是 Healthwise, Incorporated 的商标。

可在下面的鏈接中閱讀更多內容:

評論:

Tất cả nhũng điều hướng dẫn trên chúng ta cần phải làm đúng để tránh lây nhiễm hoặc lây nhiễm từ người khác

Tất cả nhũng điều hướng dẫn trên chúng ta cần phải làm đúng để tránh lây nhiễm hoặc lây nhiễm từ người khác

免責聲明:本網站包含的信息僅用於教育目的。 鑑於新型冠狀病毒的快速發展情況,研究團隊試圖在本網站上提供及時信息的同時,請參閱美國疾病預防控制中心 (CDC) 的新型冠狀病毒信息網站 https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html