Covid Informed

Vi rút Corona (COVID-19) được chẩn đoán như thế nào?

COVID-19 được chẩn đoán bằng xét nghiệm vi rút. Xét nghiệm này sẽ tìm vật liệu di truyền của vi rút trong tế bào của đường thở hoặc phổi (hệ hô hấp). Xét nghiệm này còn được gọi là xét nghiệm axít nucleic hoặc xét nghiệm tìm kháng nguyên.

Xét nghiệm thường được thực hiện trên mẫu lấy từ mũi, cổ họng hoặc phổi. Đôi khi được thực hiện trên mẫu nước bọt. Một cách để lấy mẫu là đưa một que tăm bông dài vào sâu trong mũi.

Heather Quinn MD - Family Medicine,

© 1995-2022 Healthwise, Incorporated. Healthwise, Healthwise for every health decision, và lôgô Healthwise là các nhãn hiệu thương mại của Healthwise, Incorporated. Thông tin này không thay thế cho lời khuyên của bác sĩ. Healthwise, Incorporated, từ chối mọi bảo đảm hay trách nhiệm pháp lý cho việc quý vị sử dụng thông tin này. Terms of Use | Privacy Policy | More Information

Thông tin này không thay thế cho lời khuyên của bác sĩ. Healthwise, Incorporated, từ chối mọi bảo đảm hay trách nhiệm pháp lý cho việc quý vị sử dụng thông tin này.

© 1995-2022 Healthwise, Incorporated. Healthwise, Healthwise for every health decision, và lôgô Healthwise là các nhãn hiệu thương mại của Healthwise, Incorporated.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang mạng này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Trước tình hình thay đổi nhanh chóng của bệnh COVID-19, trong khi nhóm nghiên cứu cố gắng cung cấp thông tin kịp thời trên trang mạng này, bạn cũng nên vui lòng tham khảo trang mạng thông tin về COVID-19 của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) https: // www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để có các hướng dẫn cập nhật. Bạn luôn luôn phải tìm kiếm lời khuyên từ các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để có khuyến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.