Covid Informed

Vắc xin COVID-19: Tổng quan

Vắc xin COVID-19 có thể giúp quý vị tránh bị nhiễm COVID-19.

Số lượng liều cần thiết tuỳ thuộc vào loại vắc xin mà quý vị nhận. Và cũng phụ thuộc vào độ tuổi và sức khỏe của quý vị. Sau các mũi chính, hầu hết mọi người còn phải tiêm liều "tăng cường" để được bảo vệ. Quý vị được coi là đã tiêm bổ sung vắc xin COVID-19 khi đã tiêm tất cả các liều khuyến cáo và liều tăng cường.

Trong nhiều trường hợp, vắc xin giúp không bị mắc COVID-19. Nhưng nếu quý vị vẫn bị mắc COVID-19 thì các triệu chứng rất có thể sẽ ít nghiêm trọng hơn so với khi chưa tiêm vắc xin. Quý vị không thể bị nhiễm COVID-19 từ vắc xin.

Heather Quinn MD - Family Medicine, Lesley Ryan MD - Family Medicine,

© 1995-2022 Healthwise, Incorporated. Healthwise, Healthwise for every health decision, và lôgô Healthwise là các nhãn hiệu thương mại của Healthwise, Incorporated. Thông tin này không thay thế cho lời khuyên của bác sĩ. Healthwise, Incorporated, từ chối mọi bảo đảm hay trách nhiệm pháp lý cho việc quý vị sử dụng thông tin này. Terms of Use | Privacy Policy | More Information

Thông tin này không thay thế cho lời khuyên của bác sĩ. Healthwise, Incorporated, từ chối mọi bảo đảm hay trách nhiệm pháp lý cho việc quý vị sử dụng thông tin này.

© 1995-2022 Healthwise, Incorporated. Healthwise, Healthwise for every health decision, và lôgô Healthwise là các nhãn hiệu thương mại của Healthwise, Incorporated.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang mạng này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Trước tình hình thay đổi nhanh chóng của bệnh COVID-19, trong khi nhóm nghiên cứu cố gắng cung cấp thông tin kịp thời trên trang mạng này, bạn cũng nên vui lòng tham khảo trang mạng thông tin về COVID-19 của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) https: // www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để có các hướng dẫn cập nhật. Bạn luôn luôn phải tìm kiếm lời khuyên từ các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để có khuyến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.