Covid Informed

Tải Xuống Tài Liệu Của Chương Trình THÔNG TIN:

Với sự hỗ trợ của Viện Y Tế Quốc Gia (Số tài trợ nghiên cứu 3R01DA036749-05S1), các tài liệu đào tạo và giáo dục mà nhân viên sức khỏe cộng đồng của chúng tôi sử dụng sẽ được cung cấp miễn phí để dùng cho việc nghiên cứu và giáo dục bằng cách nhấp vào chỗ “Tải xuống”.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang mạng này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Trước tình hình thay đổi nhanh chóng của bệnh COVID-19, trong khi nhóm nghiên cứu cố gắng cung cấp thông tin kịp thời trên trang mạng này, bạn cũng nên vui lòng tham khảo trang mạng thông tin về COVID-19 của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) https: // www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để có các hướng dẫn cập nhật. Bạn luôn luôn phải tìm kiếm lời khuyên từ các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để có khuyến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.