Covid Informed

Muốn biết thêm chi tiết, xin nhấp vào liên kết ở dưới:

bình luận:

Cám ơn Đặc cho biết Tin Tức

Cám ơn những thông tin hữu ích được học hỏi và ngăn ngừa,cách điều trị bệnh,bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và người thân!

感觉自己有症状,要立即自我隔离,戴口罩,约见医生。

Thank you for your information

Good information! Everyone should know!

感觉自己有症状,要立即自我隔离,戴口罩,见医生。

This information is very useful

One important thing is that some covid-19 patients don’t have any symptom

Tin tức thật hữu ích để mình biết cách tránh bị dính cô vít. Hy vọng mình vẫn khỏe

若发现有新冠病毒症状时、立即看医生自我隔离.还避免病毒传播.在家休息

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang mạng này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Trước tình hình thay đổi nhanh chóng của bệnh COVID-19, trong khi nhóm nghiên cứu cố gắng cung cấp thông tin kịp thời trên trang mạng này, bạn cũng nên vui lòng tham khảo trang mạng thông tin về COVID-19 của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) https: // www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để có các hướng dẫn cập nhật. Bạn luôn luôn phải tìm kiếm lời khuyên từ các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để có khuyến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.