Covid Informed

Refer below for more information:

Comments:

Cám ơn Đặc cho biết Tin Tức

Cám ơn những thông tin hữu ích được học hỏi và ngăn ngừa,cách điều trị bệnh,bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và người thân!

感觉自己有症状,要立即自我隔离,戴口罩,约见医生。

Thank you for your information

Good information! Everyone should know!

感觉自己有症状,要立即自我隔离,戴口罩,见医生。

This information is very useful

One important thing is that some covid-19 patients don’t have any symptom

Tin tức thật hữu ích để mình biết cách tránh bị dính cô vít. Hy vọng mình vẫn khỏe

若发现有新冠病毒症状时、立即看医生自我隔离.还避免病毒传播.在家休息

Disclaimer: The information contained in this website is for educational purpose only. Given the fast-evolving situation of COVID-19, while the research team attempts to provide timely information on this website, please refer to the COVID-19 information website of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html for the most updated guidelines. Always seek advice from your health care provider for specific recommendation pertaining to your health condition.