Covid Informed

可在下面的鏈接中閱讀更多內容:


評論:

Cám ơn Đặc cho biết Tin Tức

Cám ơn những thông tin hữu ích được học hỏi và ngăn ngừa,cách điều trị bệnh,bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và người thân!

感觉自己有症状,要立即自我隔离,戴口罩,约见医生。

Thank you for your information

Good information! Everyone should know!

感觉自己有症状,要立即自我隔离,戴口罩,见医生。

This information is very useful

One important thing is that some covid-19 patients don’t have any symptom

Tin tức thật hữu ích để mình biết cách tránh bị dính cô vít. Hy vọng mình vẫn khỏe

若发现有新冠病毒症状时、立即看医生自我隔离.还避免病毒传播.在家休息

免責聲明:本網站包含的信息僅用於教育目的。 鑑於新型冠狀病毒的快速發展情況,研究團隊試圖在本網站上提供及時信息的同時,請參閱美國疾病預防控制中心 (CDC) 的新型冠狀病毒信息網站 https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html