Covid Informed

可在下面的链接中阅读更多内容:

评论:

Cám ơn Đặc cho biết Tin Tức

Cám ơn những thông tin hữu ích được học hỏi và ngăn ngừa,cách điều trị bệnh,bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và người thân!

感觉自己有症状,要立即自我隔离,戴口罩,约见医生。

Thank you for your information

Good information! Everyone should know!

感觉自己有症状,要立即自我隔离,戴口罩,见医生。

This information is very useful

One important thing is that some covid-19 patients don’t have any symptom

Tin tức thật hữu ích để mình biết cách tránh bị dính cô vít. Hy vọng mình vẫn khỏe

若发现有新冠病毒症状时、立即看医生自我隔离.还避免病毒传播.在家休息

免责声明:本网站包含的信息仅用於教育目的。 鑑於新型冠状病毒的快速发展情况,研究团队试图在本网站上提供及时信息的同时,请参阅美国疾病预防控制中心 (CDC) 的新型冠状病毒信息网站 https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html