Covid Informed

Để biết thông tin cập nhật về vắc-xin coronavirus mới COVID-19, xin nhấp vào liên kết ở dưới:

bình luận:

Cám ơn những thông tin rất tốt và hữu ích!

Good information

I have booster shot already! 😀

Good information

Phải và nên đi chích ngừa để bảo vệ cho chính mình và mọi người xung quanh

Good news

鼓励更多人接种完整疫苗

鼓励更多人接种完整疫苗

Good information!

当然不能在家里做检测,要到政府指定的检测中心去做检测工作,才能做到的结果准确,达到目的。-

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang mạng này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Trước tình hình thay đổi nhanh chóng của bệnh COVID-19, trong khi nhóm nghiên cứu cố gắng cung cấp thông tin kịp thời trên trang mạng này, bạn cũng nên vui lòng tham khảo trang mạng thông tin về COVID-19 của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) https: // www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để có các hướng dẫn cập nhật. Bạn luôn luôn phải tìm kiếm lời khuyên từ các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để có khuyến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.