Covid Informed

有关 COVID-19 新冠病毒疫苗的更新信息,请参阅下面网页:

评论:

Cám ơn những thông tin rất tốt và hữu ích!

Good information

I have booster shot already! 😀

Good information

Phải và nên đi chích ngừa để bảo vệ cho chính mình và mọi người xung quanh

Good news

鼓励更多人接种完整疫苗

鼓励更多人接种完整疫苗

Good information!

当然不能在家里做检测,要到政府指定的检测中心去做检测工作,才能做到的结果准确,达到目的。-

免责声明:本网站包含的信息仅用於教育目的。 鑑於新型冠状病毒的快速发展情况,研究团队试图在本网站上提供及时信息的同时,请参阅美国疾病预防控制中心 (CDC) 的新型冠状病毒信息网站 https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html