Covid Informed

 Muốn biết thêm chi tiết, xin nhấp vào liên kết ở dưới: 

 
Hãy chia sẻ và để lại bình luận 

bình luận:

我支持这样做,并告诉身边的亲戚朋友也要这样做!

Tôi tự làm xét nghiệm ở nhà cho nên chắc là nhân viên y tế công cộng sẽ không biết để tiếp xúc tôi, đúng không? Tình hình thay đổi nhanh chóng, vậy bây giờ tôi phải cách ly bao nhiêu ngày

Cần phải tự cô lập , hạn chế tiếp xúc, trình báo với bác sĩ và nghỉ ngơi và tiếp tục theo dõi thông qua xét nghiệm!

在家自我隔离.避免病毒扩散。

会这样做的

会这样做的。

对. 我支持这样做 不但是保护自己, 还需要保护好社区安全。

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang mạng này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Trước tình hình thay đổi nhanh chóng của bệnh COVID-19, trong khi nhóm nghiên cứu cố gắng cung cấp thông tin kịp thời trên trang mạng này, bạn cũng nên vui lòng tham khảo trang mạng thông tin về COVID-19 của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) https: // www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để có các hướng dẫn cập nhật. Bạn luôn luôn phải tìm kiếm lời khuyên từ các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để có khuyến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.