Covid Informed

 Muốn biết thêm chi tiết, xin nhấp vào liên kết ở dưới: 

 
Hãy chia sẻ và để lại bình luận 

bình luận:

自我隔离

自我隔离

坚持做到自我保护方式 ,为己为人执行防疫规定执行各项措施落实情况

自我隔离

自我隔离

我支持这样做,尽量避免去人多的地方,要打齐三针。每天外出带口罩,勤洗手,保护好自己同时也保护好家人的健康。

对!我是这样做的既保护自己和家人,也保护社区的安全。为社区作点贡献。

我会这样做.既保护自己和家人也保护了社区的安全。为社区贡献.自己的力量。

自我隔离

我支持这样做,尽量避免去人多的地方,要打齐三针。每天外出带口罩,勤洗手,保护好自己同时也保护好家人的健康。

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang mạng này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Trước tình hình thay đổi nhanh chóng của bệnh COVID-19, trong khi nhóm nghiên cứu cố gắng cung cấp thông tin kịp thời trên trang mạng này, bạn cũng nên vui lòng tham khảo trang mạng thông tin về COVID-19 của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) https: // www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để có các hướng dẫn cập nhật. Bạn luôn luôn phải tìm kiếm lời khuyên từ các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để có khuyến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.