Covid Informed

Yog xav paub ntxiv, thov nyem qhov txuas hauv qab no (Lus Askiv):

 

 Yog xav paub ntxiv, thov nyem qhov txuas hauv qab no (Lus Hmoob):


Thov pab xa qhia rau sawvdaws thiab thov sau qhia peb thiab.  

lus:

Cám ơn những thông tin hay về trường hợp dương tính thì mình tự chữa trị tại nhà! Thông tin rất đầy đủ !

True

Nên tự cách ly khi biết mình bị nhiễm bệnh sau khi có kết quả thử nghiệm tối thiểu 5-7 ngày, rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc và đeo khẩu trang khi ở trong nhà và ra ngoài! Uống thuốc nếu bạn có chịu chứng sốt và ho, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ.

已阅读

在家自我隔离.避免病毒扩散。

应自我隔离。

對我支持這樣做不但是保護自己還需要保護社區安全

应该自我隔离

自我隔离

自我隔离

Lus Ceebtoom: Cov ntaub ntawv zwm cia rau hauv lub vev xaib (website) no tsuas yog siv rau kev kawm nkaus xwb. Vim xwm txheej ntawm tus kabmob COVID-19 hloov ceevheev, txawm hais tias pab pawg tshawbfawb los muab cov ntaub ntawv tawm tshiab los zwm cia rau lub vev xaib (website) no kom sai npaum li sai tau los, yog koj xa paub meej txoj kev hloob tshiab ntawm tus kabmob COVID-19, thov mus saib tau ntxiv ntawm lub koomhaum Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Nco ntsoov nug koj tus kws kho mob rau cov lus pom zoo kev hloov tshiab tshwj xeeb yog txog koj tus mob.