Covid Informed

Bạn có cần thêm xét nghiệm COVID tại nhà không? Bây giờ bạn có thể đặt hàng để xin thêm hộp dụng cụ xét nghiệm miễn phí! 

Văn bản trang web: 

  • Các hộ gia đình ở Hoa Kỳ có thể đặt tổng cộng 1 đơn đặt hàng riêng biệt, để lấy hộp dụng cụ xét nghiệm COVID nhanh tại nhà miễn phí. 
  • Mỗi đơn hàng gồm có 4 gói dụng cụ xét nghiệm COVID-19 kháng nguyên nhanh riêng lẻ
  • Giao hàng miễn phí; đơn đặt hàng sẽ bắt đầu giao hàng vào tuần của ngày 19 tháng 12 năm 2022

Bây giờ bạn có thể đặt hàng để xin thêm hộp dụng cụ xét nghiệm miễn phí!
Bấm vào đây để đặt hàng: https://special.usps.com/testkits


bình luận:

aaa

Good info. Thanks!

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang mạng này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Trước tình hình thay đổi nhanh chóng của bệnh COVID-19, trong khi nhóm nghiên cứu cố gắng cung cấp thông tin kịp thời trên trang mạng này, bạn cũng nên vui lòng tham khảo trang mạng thông tin về COVID-19 của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) https: // www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để có các hướng dẫn cập nhật. Bạn luôn luôn phải tìm kiếm lời khuyên từ các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để có khuyến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.