Covid Informed

有關 COVID-19 新冠病毒疫苗的更新信息,請參閱下面網頁:

評論:

Cám ơn những thông tin rất tốt và hữu ích!

Good information

I have booster shot already! 😀

Good information

Phải và nên đi chích ngừa để bảo vệ cho chính mình và mọi người xung quanh

Good news

鼓励更多人接种完整疫苗

鼓励更多人接种完整疫苗

Good information!

当然不能在家里做检测,要到政府指定的检测中心去做检测工作,才能做到的结果准确,达到目的。-

免責聲明:本網站包含的信息僅用於教育目的。 鑑於新型冠狀病毒的快速發展情況,研究團隊試圖在本網站上提供及時信息的同時,請參閱美國疾病預防控制中心 (CDC) 的新型冠狀病毒信息網站 https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html