Covid Informed

可在下面的鏈接中閱讀更多內容:

評論:

Cám ơn thông tin rất rõ ràng hữu ích!

Good information. Thanks

Đang chờ mũi chích ngừa kế tiếp

信息很实用时效。

信息非常有用!

已接种加强疫苗

到医院去接种疫苗,我已打了加强剂。

保护好自己一定要打加强针

Good information

到医院去接种疫苗。我已打了加强剂。

免責聲明:本網站包含的信息僅用於教育目的。 鑑於新型冠狀病毒的快速發展情況,研究團隊試圖在本網站上提供及時信息的同時,請參閱美國疾病預防控制中心 (CDC) 的新型冠狀病毒信息網站 https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html