Covid Informed

可在下面的链接中阅读更多内容:

评论:

Tất Cả Đúng Như Bình Luận Ở Trên Đã Viết

Đúng vậy tất cả những người đều có thể nhiễm COVID-19 và nhất là những người có bịnh trong người chẳng hạn như bịnh tim , tiểu đường… và những người cao niên hệ thống miễn nhiễm yếu ! Những người hút thuốc lá phổi và hệ hô hấp yếu cho nên cần cẩn thận trong việc phòng ngừa và nên chích ngừa !

正确!

正确!

True!

正确

True

因為咁嚴的人對身體健康不好肺部容易引發疾病

True!

吸烟危害肺部.容易感染新冠病毒.不要吸烟..

免责声明:本网站包含的信息仅用於教育目的。 鑑於新型冠状病毒的快速发展情况,研究团队试图在本网站上提供及时信息的同时,请参阅美国疾病预防控制中心 (CDC) 的新型冠状病毒信息网站 https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html