Covid Informed

Comments:

Tất Cả Đúng Như Bình Luận Ở Trên Đã Viết

Đúng vậy tất cả những người đều có thể nhiễm COVID-19 và nhất là những người có bịnh trong người chẳng hạn như bịnh tim , tiểu đường… và những người cao niên hệ thống miễn nhiễm yếu ! Những người hút thuốc lá phổi và hệ hô hấp yếu cho nên cần cẩn thận trong việc phòng ngừa và nên chích ngừa !

正确!

正确!

True!

正确

True

因為咁嚴的人對身體健康不好肺部容易引發疾病

True!

吸烟危害肺部.容易感染新冠病毒.不要吸烟..

Disclaimer: The information contained in this website is for educational purpose only. Given the fast-evolving situation of COVID-19, while the research team attempts to provide timely information on this website, please refer to the COVID-19 information website of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html for the most updated guidelines. Always seek advice from your health care provider for specific recommendation pertaining to your health condition.