Covid Informed

可在下面的链接中阅读更多内容 :

评论:

Mọi người trong cộng đồng nói chung và mỗi gia đình nói riêng nên thực hành hướng dẫn việc phòng ngừa và tránh lây nhiễm dịch bệnh!

Đây là những thông tin hữu ích để giúp chúng ta phòng chống và giảm thiểu sự nguy hại của COVID-19. Mong là mọi người cùng nhau vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Nên thực hiện

Đây là những điều mọi người nên thực hiện

Clear and useful information

Qua huu ich vi biet thong tin nay

Đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn cho nhau

Thank you for information

出门要做好防护措施

出门要做好防护措施

免责声明:本网站包含的信息仅用於教育目的。 鑑於新型冠状病毒的快速发展情况,研究团队试图在本网站上提供及时信息的同时,请参阅美国疾病预防控制中心 (CDC) 的新型冠状病毒信息网站 https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html