Covid Informed

可在下面的链接中阅读更多内容:


请分享及留言 

评论:

Biên phòng ngừa là đúng, để bảo vệ bản thân , Gia đình mình và những người chung quanh.

Đúng vậy ! Khi có tiếp xúc hay nghi ngờ hoặc có triệu chứng thì nên đi làm xét nghiệm và làm theo hướng dẫn của các cơ sở y tế !

True

True

True

无论是否检测有感染,我们也应该要做自我防护措施,即使自己被感染,也应该自我隔离和防护,尽量减少更多人被感染。

True!

要戴口罩,勤洗手,打预防针,避免到人群密集的地方!

打第三针疫苗.坚持带口罩.继续做好防御措施.为自己保护他人..为社会创造安全的环境。

无论有否检测到感染,都要戴口罩,勤洗手,不要去人口密集的地方。

免责声明:本网站包含的信息仅用於教育目的。 鑑於新型冠状病毒的快速发展情况,研究团队试图在本网站上提供及时信息的同时,请参阅美国疾病预防控制中心 (CDC) 的新型冠状病毒信息网站 https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html