Covid Informed

Comments:

Biên phòng ngừa là đúng, để bảo vệ bản thân , Gia đình mình và những người chung quanh.

Đúng vậy ! Khi có tiếp xúc hay nghi ngờ hoặc có triệu chứng thì nên đi làm xét nghiệm và làm theo hướng dẫn của các cơ sở y tế !

True

True

True

无论是否检测有感染,我们也应该要做自我防护措施,即使自己被感染,也应该自我隔离和防护,尽量减少更多人被感染。

True!

要戴口罩,勤洗手,打预防针,避免到人群密集的地方!

打第三针疫苗.坚持带口罩.继续做好防御措施.为自己保护他人..为社会创造安全的环境。

无论有否检测到感染,都要戴口罩,勤洗手,不要去人口密集的地方。

Disclaimer: The information contained in this website is for educational purpose only. Given the fast-evolving situation of COVID-19, while the research team attempts to provide timely information on this website, please refer to the COVID-19 information website of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html for the most updated guidelines. Always seek advice from your health care provider for specific recommendation pertaining to your health condition.