Covid Informed

评论:

Great info

Thông tin rất hữu ích cho mọi người đi xét nghiệm để ngăn ngừa bịnh lan truyền trong cộng đồng nói chung và gia đình nói riêng!

Good to know

Moi tuan xet nghiem trong truong

I did have Civid test done in San Jose, needed an appointment

Good info.

Mỗi quận hạt tại tiểu bang California nên nhanh chóng phát bộ xét nghiệm tại nhà để mọi người có thể tự xét nghiệm và tự cách ly nếu lỡ bị dương tính với Covid-19. Càng tranh giành thử nghiệm ở mỗi địa điểm xét nghiệm là càng nguy cơ lây nhiễm nhanh hơn

上网查检测地点

上网查检测地点

Good info. I’d already did !

免责声明:本网站包含的信息仅用於教育目的。 鑑於新型冠状病毒的快速发展情况,研究团队试图在本网站上提供及时信息的同时,请参阅美国疾病预防控制中心 (CDC) 的新型冠状病毒信息网站 https://chinese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html