Covid Informed

Comments:

Cám ơn những thông tin rất có ích và hữu dụng trong việc phòng ngừa bệnh cho cá nhân, những người thân cũng như trong cộng đồng.

True

Vẫn phải tiếp tục xét nghiệm dù đã hoàn tất tiêm chủng Covid-19 để an toàn

Can than la tot

看完对这方面的资讯,有更多的了解且清楚。

接种两针后仍要打加强剂.第三针.增.强免疫力.为社会作出贡献

不做

接种两针后仍要打加强剂.第三针.增.强免疫力.为社会作出贡献

不建议在家做测试,要到政府指定的有资质的部门进行测试.

CoviD 19 对我地在美的华人影响特别大,不能过以往的正常生活。

Disclaimer: The information contained in this website is for educational purpose only. Given the fast-evolving situation of COVID-19, while the research team attempts to provide timely information on this website, please refer to the COVID-19 information website of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html for the most updated guidelines. Always seek advice from your health care provider for specific recommendation pertaining to your health condition.