Covid Informed

Comments:

Tình hình dịch bệnh trong thời gian này đã được kiểm soát tốt hơn, tinh thần giảm sự lo lắng vì được chích ngừa đầy đủ, tuân thủ theo các biện pháp phòng ngừa nên dịch bệnh không còn nghiêm trọng như lúc trước, đời sống hầu như trở lại bình thường !

Tôi thấy tình hình dịch bệnh hiện nay đã được cải thiện, không như lúc trước dịch bùng phát lo sợ đủ thứ! Thời gian này đã có chích ngừa nên không còn lo lắng.

covid 病毒对我们影响极大..不敢出街.又怕被别人挨打。不能过正常的生在家烦闷心理压力大活.

新冦病毒对在美国的华人影响很大,很多华人无辜被打,不少老人无辜被杀,黑人无法无天,打刼抢钱杀人时有发生,人人自危,不敢去街,再发展下去美国就成了一个最不安全的国家了。

新冠病毒對我哋你話人影響很大是我們不能過正常生活

Absolutely true!

新冠病毒对我地在美华人影响很大,使我们不能过正常的生活.。

thatis true

CoviD 19 对我地在美的华人影响特别大,不能过以往的正常生活。

Covid 19對我哋影響好大

Disclaimer: The information contained in this website is for educational purpose only. Given the fast-evolving situation of COVID-19, while the research team attempts to provide timely information on this website, please refer to the COVID-19 information website of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html for the most updated guidelines. Always seek advice from your health care provider for specific recommendation pertaining to your health condition.