Covid Informed

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tất cả các loại vắc xin đã được chứng minh là có hiệu quả ngăn ngừa bệnh nặng do COVID gây ra.

Bốn công ty đã được FDA đã được phê duyêt hoặc cho phép sử dụng ở Mỹ: Pfizer, Moderna, Novavax và Johnson & Johnson.

Hầu hết các loại vắc-xin đòi hỏi hai hoặc nhiều lần hẹn với thời gian cách nhau vài tuần.

Chích thêm liều bổ sung hoặc mũi thuốc tăng cường được đề nghị cho những người từ 5 tuổi trở lên

Điều rất quan trọng là tuân theo quy trình để đạt được hiệu quả tối đa, vì vậy hãy đảm bảo giữ các cuộc hẹn của bạn.

Muốn biết thêm chi tiết, xin nhấp vào liên kết ở dưới: 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong trang mạng này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Trước tình hình thay đổi nhanh chóng của bệnh COVID-19, trong khi nhóm nghiên cứu cố gắng cung cấp thông tin kịp thời trên trang mạng này, bạn cũng nên vui lòng tham khảo trang mạng thông tin về COVID-19 của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) https: // www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html để có các hướng dẫn cập nhật. Bạn luôn luôn phải tìm kiếm lời khuyên từ các nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để có khuyến nghị cụ thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.